Pengembalian dan Penukaran

Pengembalian Barang (Return) dan Penukaran Barang (Exchange). Dapat digunakan apabila:

  • Barang yang di kirim tidak sesuai dengan barang yang dipesan

  • Terdapat cacat pada barang yang diterima

X